Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024
Έρευνα αγοράς για προμήθεια ηλεκτρονικών ειδών

Βόλος : 07/08/15 Αρ.Πρωτ.: 7618

                                                              ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για προμήθεια ηλεκτρονικών ειδών  για τη Δημοτική Σχολή Χορού και τον Δίαυλο.

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Tablet με θύρα usb

3

2

Ηχεια απλά υπολογιστή διπλά

1

3

Πολυμηχάνημα για πολλές ασπρόμαυρες εκτυπώσεις με scanner

1

                                                                      

 

Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε εσώκλειστη προσφορά έως και 11/08/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ. στο Τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Αναπαύσεως με Καραμπατζάκη (κτίριο Μεταξουργείου)

Για πληροφορίες στο τηλ.24210-82870.

 

 

Η Προϊσταμένη

Διοικητικής Οικονομικής Υποστήριξης  &

Εκδηλώσεων

της Δ/νσης Πολιτισμού

του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

 

Μαρία Σαμίου

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ