Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΒΟΛΟΥ

Βόλος,21/1/2014

                                                                                   Αρ. Πρωτ.436/86

Θέμα : ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΒΟΛΟΥ

        

  • Η Δ/νση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, πρόκειται να προβεί σε προμήθεια και τοποθέτηση και σύνδεση των κάτωθι υλικών του καυστήρα       φυσικού αερίου τύπου BALTER του κολυμβητηρίου Βόλου.
  1. Μειωτής πίεσης τύπου MADASFR G2 –MC2’’ 20-45 MBAR.
  2. Πιεζοστάτης αέρος DUNGS WG3 A6
  3. Πιεζοστάτης υψηλής πίεσης αερίου DUNGSWG150 A6
  4. Στην τοποθέτηση και σύνδεση αυτών θα συμπεριλαμβάνεται και η ρύθμιση αυτών και η καλή λειτουργία του συστήματος και θα γίνει από αδειούχο συντηρητή εγκατάσταση καύσης

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες, να καταθέσουν τις εσώκλειστες προσφορές τους, μέχρι την Παρασκευή 24/1/2014   ,12.00 το μεσημέρι στην

Δ/νση Αθλητισμού, Αναπαύσεως – Καραμπατζάκη

τηλ επικοινωνίας 2421071770

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ