Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024
Έρευνα αγοράς για προμήθεια και τοποθέτηση βιομηχανικού δαπέδου

Bόλος  07.4.2014

Αριθμ. πρωτ.: 3049/66

                                                                     

Έρευνα αγοράς για προμήθεια και τοποθέτηση βιομηχανικού δαπέδου

 

 

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ( ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ) του Δήμου Βόλου για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου πρόκειται να προβεί σε προμήθεια και τοποθέτηση βιομηχανικού δαπέδου για το Μουσείο Πόλης.

Προδιαγραφές:

Α. Χαρακτηριστικά δαπέδου:

Κατηγορία χρήσης: 32 (επαγγελματικό)

Υλικό:  πλαστικό

Πάχος: 2,80 χιλ

Επιφάνεια φθοράς: 0,40 χιλ

Βάρος: 1.800γρ/τμ

Διαστάσεις: ρολλά φάρδους 4μ.

Υπόστρωμα: Textile

Αντοχή σε καρέκλες με ροδάκια: ΝΑΙ

Αντιστατικότητα: <2Κν (Αντιστατικό)

Ακαυστότητα: Cfl-s1 (βραδύκαυστο)

Ηχομόνωση: 18db 

Σύνολο επιφάνειας: 1.250 τ.μ

Β. Εργασία τοποθέτησης

Ζητούνται επιπλέον η εργασία τοποθέτησης και οι κόλλες για την αντίστοιχη επιφάνεια, οι θερμοκολλήσεις και το σοβατεπί.
Το δάπεδο πρόκειται να τοποθετηθεί σε λεία και καθαρή επιφάνεια, συνεπώς δεν απαιτούνται εργασίες διαμόρφωσης του υποστρώματος.

Σημείωση οι προσφορές να δοθούν ξεχωριστά για τα υλικά (Α)  και εργασία με τα υλικά της (Β) και να συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ

Παρακαλούμε να αποστείλετε τις προσφορές σας (σε κλειστό φάκελο) έως τις 11/4/2014 και ώρα 10:00, στα γραφεία της Διεύθυνσης, στο κτήριο Σπίρερ Μικρασιατών 81. Τηλ. επικοινωνίας 2421021664. (Υπεύθυνος: Γιώργος Σουλακούδης)

Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Αίγλη Δημόγλου

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ