Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ

Βόλος,27/5/2014

                                                                                   Αρ. Πρωτ 4407/763

Θέμα :  ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ  ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ

  • Η Δ/νση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, πρόκειται να προβεί σε  προμήθεια κλειδαριών για ΕΑΚ Βόλου.
  • Κλειδαριά FF Κουτιαστή τεμ3.
  • Κλειδαριά AGBεσωτερικής πόρτας 90 τεμ 4.
  • Κλειδαριά CISALOGOLINESC611-45-0  τεμ4.
  • Αφαλοί AGBασφαλείας SCUDO 5000    70 mmτεμ 4.
  • Λουκέτα 50mm. τεμ 5.
  • Πόμολο DOMUS 61152 λευκό τεμ3.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες,  να καταθέσουν τις εσώκλειστες προσφορές τους , μέχρι  την Παρασκευή 30/5/2014 ,12.00 το μεσημέρι στην

Δ/νση Αθλητισμού,  Αναπαύσεως – Καραμπατζάκη 

τηλ επικοινωνίας 2421071770

Σημ. Οι προσφορές θα πρέπει να ανταποκρίνονται με ακρίβεια στην αναρτημένη έρευνα αγοράς.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ