Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
Έρευνα αγοράς για προμήθεια πυροσβεστήρων.

Βόλος, 18/4/2016

Αρ. Πρωτ4763/821

Θέμα : Έρευνα αγοράς για προμήθεια πυροσβεστήρων.

Η Δ/νση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, πρόκειται να προβεί σε προμήθεια πυροσβεστήρων για το κλειστό γυμναστήριο του Ε.Α.Κ.
• Ξηράς κόνεως 6 kgr φορητοί τεμ 4.
• Ξηράς κόνεως 12 kgr φορητός τεμ1.
• Ξηράς κόνεως 12kgr οροφής τεμ2.
• Διοξειδίου του άνθρακα 6kgr τεμ2.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες, να καταθέσουν τις εσώκλειστες προσφορές τους , μέχρι την Τετάρτη 20/4/2016,12.00 το μεσημέρι στην Δ/νση Αθλητισμού, Αναπαύσεως – Καραμπατζάκη
τηλ επικοινωνίας 2421071770

Σημ. Οι προσφορές θα πρέπει να ανταποκρίνονται με ακρίβεια στην αναρτημένη έρευνα αγοράς.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ