Τρίτη, 16 Απριλίου 2024
Έρευνα αγοράς για προμήθεια σιδηρουργικών υλικών

Bόλος  8.7.2014

Αριθμ. πρωτ.: 5828/134

                                                                     

Έρευνα αγοράς για προμήθεια σιδηρουργικών υλικών

 

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ( ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ) του Δήμου Βόλου για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου πρόκειται να προβεί σε προμήθεια σιδηρουργικών υλικών για το Μουσείο Πόλης.

Περιγραφή:

1. Συρματόσχοινο Φ3 (3χιλ). Ποσότητα: 200 μ.

 

2. Μαγνήτες αντοχής 3 κιλών. Ποσότητα: 550 τεμάχια.

3. Μαγνήτες αντοχής 30 κιλών. Ποσότητα: 300 τεμάχια

Σημείωση: οι προσφορές να συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ

Προσοχή: οι προσφορές να έχουν υπογραφή και σφραγίδα με τα στοιχεία της εταιρείας (ΑΦΜ κλπ)

Παρακαλούμε να αποστείλετε τις προσφορές σας (σε κλειστό φάκελο) έως τις 14/7/2014 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διεύθυνσης, στο κτήριο Σπίρερ Μικρασιατών 81. Τηλ. επικοινωνίας 2421021664. (Υπεύθυνος: Γιώργος Σουλακούδης)

Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Αίγλη Δημόγλου

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ