Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Βόλος,31/3/2014

                                                                                   Αρ. Πρωτ 2722/481

Θέμα :  ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ  ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  • Η Δ/νση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, πρόκειται να προβεί σε  προμήθεια σπόρου για τις ανάγκες σποράς των γηπέδων της Δ/νσης
  • 1. σπόρος τύπου SOD 500 κιλά.
  • 2.σπόρος τύπου TOPWEMBLEY 500κιλά.
  • 3.σπόρος τύπου FESTUGA 1500 κιλά.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες,  να καταθέσουν τις εσώκλειστες προσφορές τους  , μέχρι Πέμπτη 3/4/2014 την ,12.00 το μεσημέρι στην

Δ/νση Αθλητισμού,  Αναπαύσεως – Καραμπατζάκη 

τηλ επικοινωνίας 2421071770

Σημ. Οι προσφορές θα πρέπει να ανταποκρίνονται με ακρίβεια στην αναρτημένη έρευνα αγοράς.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ