Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ ΓΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Βόλος,29/9/2014

                                                                                   Αρ. Πρωτ 7978/1291

Θέμα : ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ ΓΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Η Δ/νση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, πρόκειται να προβεί σε προμήθεια σπόρου και λιπάσματος για τις ανάγκες των γηπέδων της Δ/νσης.

1. προμήθεια 2 τόνους σπόρου BavenbrugSpeedyGreen15kg.

2. προμήθεια 1 τόνου λιπάσματος Entecactive25kg.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες, να καταθέσουν τις εσώκλειστες προσφορές τους , μέχρι την Τετάρτη 1/10/2014,12.00 το μεσημέρι στην

Δ/νση Αθλητισμού, Αναπαύσεως – Καραμπατζάκη

τηλ επικοινωνίας 2421071770

Σημ. Οι προσφορές θα πρέπει να ανταποκρίνονται με ακρίβεια στην αναρτημένη έρευνα αγοράς.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ