Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 3 ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΥΑΛΩΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 3 ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΥΑΛΩΣΗΣ

Βόλος,12/6/2014

                                                                                   Αρ. Πρωτ 4904/848

Θέμα :  ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ  ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 3 ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΔΙΠΛΗΣ  ΥΑΛΩΣΗΣ ΚΟΛ. ΒΟΛΟΥ

  • Η Δ/νση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, πρόκειται να προβεί σε προμήθεια τοποθέτηση 3 κρυστάλλων διπλής υάλωσης Κολυμβητήριο Βόλου

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες,  να καταθέσουν τις εσώκλειστες προσφορές τους  , μέχρι  την  Δευτέρα 16/6/2014,12.00 το μεσημέρι στην

Δ/νση Αθλητισμού,  Αναπαύσεως – Καραμπατζάκη 

τηλ επικοινωνίας 2421071770

Σημ. Οι προσφορές θα πρέπει να ανταποκρίνονται με ακρίβεια στην αναρτημένη έρευνα αγοράς.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ