Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024
Έρευνα αγοράς για προμήθεια-τοποθέτηση πλαστικού τάπητα 5ης Γενιάς και εργασιών προετοιμασίας εδάφους του βοηθητικού γηπέδου του ΕΑΚ

Βόλος16/6/2016,

Αρ. Πρωτ7591/1404

Θέμα : Έρευνα αγοράς για προμήθεια-τοποθέτηση πλαστικού τάπητα 5ης Γενιάς και εργασιών προετοιμασίας εδάφους του βοηθητικού γηπέδου  του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Βόλου.

Η Δ/νση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, πρόκειται να προβεί σε προμήθεια –τοποθέτηση πλαστικού τάπητα 5ης Γενιάς και εργασιών προετοιμασίας εδάφους του βοηθητικού γηπέδου του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Βόλου (Ε.Α.Κ) συνολικής επιφάνειας   7.500 m2

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες, να καταθέσουν τις εσώκλειστες προσφορές τους , μέχρι την Δευτέρα 27/6/2016 ,13.00 το μεσημέρι στην Δ/νση Αθλητισμού, Αναπαύσεως – Καραμπατζάκη
τηλ επικοινωνίας 2421071770

Σημ. Οι προσφορές θα πρέπει να ανταποκρίνονται με ακρίβεια στην αναρτημένη έρευνα αγοράς.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ