Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024
Έρευνα αγοράς για προμήθεια ξυλείας για τη σκηνή του Θερινού Θεάτρου Βόλου

Βόλος 20/5/13
Αρ.Πρωτ.: 3950

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για προμήθεια ξυλείας για τη σκηνή του Θερινού Θεάτρου Βόλου της Διεύθυνσης Πολιτισμού.

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 Κ/Π SHELMAPLY CTB-X 18MM (250X125) A 31 ΦΥΛΛΑ
2 Κ/Π SHELMAPLY CTB-Χ 15ΜΜ (250X125) A 10 ΦΥΛΛΑ
3 Κ/Π SHELMAPLY CTB-Χ 10ΜΜ (250Χ125)Α 13 ΦΥΛΛΑ
4 ΕΛΑΤΗ ΤΣΕΧΙΑΣ ΜΑΔΕΡΙ 400Χ25Χ47 15 ΤΕΜΑΧΙΑ
5 ΕΛΑΤΗ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΔΡΟΝΙ 400Χ45Χ45 12 ΤΕΜΑΧΙΑ

Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε εσώκλειστη προσφορά έως και 22/5/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ. στο Τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Αναπαύσεως με Καραμπατζάκη (κτίριο Μεταξουργείου)
Για πληροφορίες στο τηλ.24210-82870.

Η προϊσταμένη
της Διεύθυνσης Πολιτισμού
του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

Δραντάκη Χρύσα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ