Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024
Έρευνα αγοράς για προμήθεια υλικών και εργασία για βελτίωση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του κλειστού γυμναστηρίου ΕΑΚ

Βόλος,11/5/2015

                                                                                   Αρ. Πρωτ 4567/777

Θέμα :  Έρευνα αγοράς για  προμήθεια υλικών και εργασία για την βελτίωσης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του κλειστού ΕΑΚ

Η Δ/νση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, πρόκειται να προβεί σε προμήθεια υλικών και εργασία για την βελτίωση  των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων  του κλειστού ΕΑΚ ως εξής:

Ρελέ διαρροής τύπου Α 4Χ40Α/30mΑ             3 τεμ.

Ρελέ διαρροής  τύπου Α 2χ40Α/30mΑ            1 τεμ.

Ρελέ  διαρροής  τύπου Α 4Χ40Α/300mΑ         2 τεμ.

Ρελέ διαρροής τύπου Α 4Χ100α/30mA           2 τεμ.

Ρελέ διαρροής τύπου Α 4χ63Α/30mA             1 τεμ.

Ασφαλειοαποζεύκτης 3χ32Α                          1 τεμ.

Ασφάλειοαποζεύκτης  3χ100Α                       1 τεμ.

Στεγανό πίνακα  εξωτερικό  με μικροαυτόματο 20Α και λυχνία ενδεικτικ;a

Κάλυμμα φωτιστικού τύπου  <<μπάλας>>(για φωτιστικά WC)         6 τεμ.

Μπάρα χαλκού 20χ5mm με 2 βάσεις 1m.

Καπάκια ηλεκτρικών κουτιών με αυτιά.

Φ70:20 τεμ

70X70:5 τεμ

100Χ100:5τεμ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες,  να καταθέσουν τις εσώκλειστες προσφορές τους ξεχωριστά για εργασία και υλικά, μέχρι την Πέμπτη 14/5/2015,12.00 το μεσημέρι στην Δ/νση Αθλητισμού,  Αναπαύσεως – Καραμπατζάκη τηλ επικοινωνίας 2421071770.

Σημ. Οι προσφορές θα πρέπει να ανταποκρίνονται με ακρίβεια στην αναρτημένη έρευνα αγοράς.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ