Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
Έρευνα αγοράς για πρόσθετες τεχνικές παρεμβάσεις στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου

Βόλος,23/1/2015

                                                                               Αρ. Πρωτ 572/21

ΘΕΜΑ:  ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ  ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΛΟΥ

Η Δ/νση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, πρόκειται να προβεί σε πρόσθετες τεχνικές παρεμβάσεις στις εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου στο Κολυμβητήριο Βόλου ως εξής:

Χώρος Κλειστού Κολυμβητηρίου:

 • Να τοποθετηθούν πλαστικά παρεμβύσματα στην στήριξη των σωληνώσεων του δικτύου του φ. αερίου.
 • Να τοποθετηθεί χιτώνιο στο τμήμα των σωληνώσεων που διέρχεται από το χώρο των χλωριωτών.
 • Να τοποθετηθούν χιτώνια στα περάσματα των σωληνώσεων από τοίχους. 
 • Να σφραγιστούν οι τρύπες  στον διαχωριστικό  τοίχο του λεβητοστάσιου με τον διπλανό χώρο.
 • Να τοποθετηθεί σπιράλ προστασίας στην ηλεκτρική παροχή που διέρχεται από τον χώρο του λεβητοστασίου (από έναν αεραγωγό προς τον υπαίθριο χώρο).
 • Να τοποθετηθεί ερμάριο στην ηλ/κή βαλβίδα προστασίας.
 • Να τοποθετηθεί καπέλο στην καμινάδα και να μονωθεί.

 Υπαίθριος χώρος:

 • Να κοπούν τα κλαδιά γύρω από τον εξαερισμό του υποσταθμού της ΕΠΑ.
 • Να καθαρισθεί ο χώρος της υπόγειας βάνας δίπλα στον υποσταθμό.
 • Να τοποθετηθούν πλαστικά παρεμβύσματα σε δύο σημεία της στήριξης των υπέργειων σωληνώσεων.
 • Να βάφει με αντισκωρικό χρώμα κίτρινο ,το τμήμα των υπέργειων σωληνώσεων που παρουσιάζει διάβρωση.

Λεβητοστάσιο του ανοιχτού κολυμβητηρίου:

 • Να στεγανοποιηθούν τα υπάρχοντα φωτιστικά η να αντικατασταθούν .
 • Να τοποθετηθεί γείωση  στο δίκτυο.
 • Να αντικατασταθούν εξαρτήματα μη συμβατά στις γραμμές των σωληνώσεων.
 • Να τοποθετηθούν αυτόματα εξαεριστικά δικτύου  στο δίκτυο των 300mbar.
 • Να αλλαχθεί το σύστημα ανίχνευσης διαρροής  φ.αερίου (ανιχνευτές)κλπ
 • Να τοποθετηθεί σπιράλ προστασίας στις καλωδιώσεις λέβητα – καυστήρα.
 • Να τοποθετηθεί πυράντοχος μανδύας στο τμήμα των σωληνώσεων που διέρχεται από το χώρο των χλωριωτών.

Επιπρόσθετα εκτός από τις παραπάνω εργασίες, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας  αδειοδότησης, είναι απαραίτητη η επικαιροποίηση του φακέλου της μελέτης της εγκατάστασης (σύνταξη νέας μελέτης με βάση τον ισχύοντα Τεχνικό  Κανονισμό).

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες,  να καταθέσουν τις εσώκλειστες προσφορές τους ξεχωριστά για εργασία και υλικά, μέχρι τη Δευτέρα 26/1/2015,12.00 το μεσημέρι στην Δ/νση Αθλητισμού, Αναπαύσεως – Καραμπατζάκη, τηλ επικοινωνίας 2421071770.

Σημ. Οι προσφορές θα πρέπει να ανταποκρίνονται με ακρίβεια στην αναρτημένη έρευνα αγοράς.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ