Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024
Έρευνα αγοράς για πυροσβεστήρες στο ανοιχτό κολυμβητήριο Βόλου

Βόλος,3/6/2016

Αρ. Πρωτ6678/1210

Θέμα : Έρευνα αγοράς για πυροσβεστήρες στο ανοιχτό κολυμβητήριο Βόλου

Η Δ/νση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, πρόκειται να προβεί σε προμήθεια πυροσβεστήρων στο ανοιχτό κολυμβητήριο Βόλου.
1.πυροσβεστήρες φορητοί ξηράς κόνεως 6kg 6 τεμ.
2.πυροσβεστήρας φορητός ξηράς κόνεως 12kg 1 τεμ.
3.πυροσβεστήρες αυτόματοι οροφής ξηράς κόνεως 12kg 2τεμ.
4.πυροσβεστήρες φορητοί διοξειδίου του άνθρακα 5 kg 2 τεμ.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες, να καταθέσουν τις εσώκλειστες προσφορές τους , μέχρι τηνΔευτέρα6/6/2016 ,13.00 το μεσημέρι στην Δ/νση Αθλητισμού, Αναπαύσεως – Καραμπατζάκη
τηλ επικοινωνίας 2421071770

Σημ. Οι προσφορές θα πρέπει να ανταποκρίνονται με ακρίβεια στην αναρτημένη έρευνα αγοράς.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ