Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
Έρευνα αγοράς για συνεργασία με επιβλέποντα Ηλεκτρολόγο Μηχανικό των Η/Μ τμημάτων των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Βόλος, 29/3/2016

Αρ. Πρωτ3797/635

Θέμα : Έρευνα αγοράς για συνεργασία με επιβλέποντα Ηλεκτρολόγο Μηχανικό των Η/Μ τμημάτων των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Η Δ/νση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, πρόκειται να προβεί σε συνεργασία με επιβλέποντα Ηλεκτρολόγο Μηχανικό των τμημάτων των αθλητικών εγκαταστάσεων.
Αφορά στην παροχή υπηρεσιών Ηλεκτρολόγου Μηχανικού επιβλέποντα της λειτουργίας και συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων, των αθλητικών εγκαταστάσεων της Δ/νσης Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ του Δήμου Βόλου

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες, να καταθέσουν τις εσώκλειστες προσφορές τους , μέχρι την Πέμπτη 31/3/2016,12.00 το μεσημέρι στην  Δ/νση Αθλητισμού, Αναπαύσεως – Καραμπατζάκη
τηλ επικοινωνίας 2421071770

Σημ. Οι προσφορές θα πρέπει να ανταποκρίνονται με ακρίβεια στην αναρτημένη έρευνα αγοράς.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ