Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024
Έρευνα αγοράς για σύστημα ειδοποίησης εισόδου – εξόδου

Bόλος  26.1.2015

Αριθμ. πρωτ.: 568/17

                                                                     Έρευνα αγοράς για σύστημα ειδοποίησης εισόδου – εξόδου

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ( ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ) του Δήμου Βόλου για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου πρόκειται να προβεί σε προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ειδοποίησης εισόδου – εξόδου για το Μουσείο Πόλης.

Προδιαγραφές:

– Ενσύρματος Μαγνητικός Αισθητήρας για Πόρτες με ηχητική ειδοποίηση

– Τεμάχια: 2

Οι προσφορές να περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τις προσφορές σας με υπογραφή και σφραγίδα (σε κλειστό φάκελο) έως τις 30/1/2015 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διεύθυνσης, στο κτήριο Σπίρερ Μικρασιατών 81. Τηλ. επικοινωνίας 2421021664. (Υπεύθυνος: Γιώργος Σουλακούδης)

 

Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης

 

Αίγλη Δημόγλου

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ