Κυριακή, 26 Μαΐου 2024
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗΣ ΧΛΩΡΙΟΥ ΚΑΙ PH ΠΙΣΙΝΑΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΒΟΛΟΥ

Βόλος,13/3/2014

Αρ. Πρωτ 2157/377

                  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                                                                

Θέμα :  ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ  ΓΙΑ  ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗΣ  ΧΛΩΡΙΟΥ ΚΑΙ PHΠΙΣΙΝΑΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΒΟΛΟΥ

        

  • Η Δ/νση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, πρόκειται να προβεί σε προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος αυτομάτου ελέγχου χλωρίου ,ph και θερμοκρασίας με συνδυασμό   απολυμαντικού χλωρίου παραγόμενο από ηλεκτρόλυση και υγρού χλωρίου.
  • Η εγκατάσταση θα γίνει σε ειδικά διαμορφωμένο bypass με σωληνώσεις Φ50  η Φ63 πάνω  στο δίκτυο φίλτρανσης  της πισίνας. Προμήθεια  και εγκατάσταση των παρακάτω υποσυστημάτων.
  • Μονάδα –εγκέφαλος  ελέγχου διαδικασίας ηλεκτρόλυσης ,μονάδα παραγωγής χλωρίου ηλεκτρόλυσης ,απαραίτητοι αισθητήρες ροής ,μονάδα εγκέφαλος ελέγχου απολυμαντικού και ph, δοσομετρικά συστήματα παροχής και ελέγχου phκαι υγρού χλωρίου ,αισθητήρας μέτρησης επιπέδων απολυμαντικού και ph,εγκέφαλος ελέγχου θερμοκρασίας , αισθητήρες θερμοκρασίας και εξαρτήματα εγκατάστασης τους, απαραίτητα jet παροχής  οξέως και χλωρίου, απαραίτητα εξαρτήματα βαλβίδες απομόνωσης και ελέγχου του συστήματος απαραίτητη ποσότητα αλατιού ηλεκτρόλυσης για χρήση σε πισίνα κατά την πρώτη έναρξη λειτουργίας του συστήματος.
  • Διευκρινήσεις κ.Χειμώνας Δημήτης 6947695270

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες,  να καταθέσουν τις εσώκλειστες προσφορές τους, μέχρι Δευτέρα17/3/2014  ,12.00 το μεσημέρι στην

Δ/νση Αθλητισμού,  Αναπαύσεως – Καραμπατζάκη 

τηλ επικοινωνίας 2421071770

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

   

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ