Τρίτη, 28 Μαρτίου 2023
Έρευνα αγοράς για την απομαγνητοφώνηση των πρακτικών για το έτος 2012

Βόλος 26/4/2013
Αριθ. Πρωτ. : 3578

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για την απομαγνητοφώνηση των πρακτικών.

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ( ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) του Δήμου Βόλου πρόκειται να προβεί σε ανάθεση για την απομαγνητοφώνηση των πρακτικών του Δ.Σ. όπως αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα για να καλύψει τις ανάγκες της Διεύθυνσης Οικονομικών – Διοικητικών του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου.
Το συνολικό κόστος θα κυμανθεί γύρο στις 4000,00 € με Φ.Π.Α.

Απομαγνητοφώνηση Πρακτικών

ΑΑ

Είδος

Ποσότητα

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

$11.       

Απομαγνητοφώνηση

Για κάθε συνεδρίαση έως 6 ώρες μαζί με την αποστολή

 
   

Για κάθε επιπλέον ώρα (μετά το εξάωρο)

 

$12.       

Ηλεκτρονική Επεξεργασία

Για κάθε σελίδα 250 λέξεων

 

3.

Φωτοεκτύπωση

Κάθε σελίδα

 

4.

Βιβλιοδεσία

Για κάθε τεύχος

 

5.

Αξία CD – δισκέτα ή αποστολή Email

   
   

Σύνολο

 

Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε εσώκλειστη προσφορά ως και 2/5/2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ στο Τμήμα Προμηθειών, Αναπαύσεως με Καραμπατζάκη ( κτίριο Μεταξουργείου ).Για πληροφορίες τηλ 24210 82870, κα Πολύζου Ανθή.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

Τελευταία Νέα
Δημοσίευση 13/03/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Προμήθεια χημικών και απολυμαντικών υλικών για την εύρυθμη λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών , «Ιάσων Ζηργάνος» & «Βασίλης Πολύμερος», της Διεύθυνσης Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων Δημοσίευση 13/03/2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο Υπηρεσίες έλεγχου και έκδοσης κάρτας καυσαερίων των σχολικών οχημάτων ΚΗΗ 2966, ΚΗΙ 8471 και του επιβατικού οχήματος ΚΗΙ 8452, της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου. Δημοσίευση 07/03/2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου, σχολικών λεωφορείων ΚΗΗ 2966, ΚΗΙ 8471, της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ