Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2023
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΣΙΦΩΝΙΩΝ/ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ & ΑΝΑΠΑΥΣΕΩς)

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΣΙΦΩΝΙΩΝ/ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ & ΑΝΑΠΑΥΣΕΩς)

Πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει πρότασηπροσφορά για την παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης εργασιών απόφραξης σιφωνιών/αποχετεύσεων τριών (3) τουαλετών του κτηρίου Μεταξουργείου στη συμβολή των οδών Αναπαύσεως & Καραμπατζάκη..

Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε εσώκλειστη προσφορά ή αποστολή προσφοράς με ΦΑΞ στο 24210-91196 έως και 21/5/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ. στο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών, Αναπαύσεως με Καραμπατζάκη (κτίριο Μεταξουργείου), Ν. Ιωνία, Βόλος.

Για πληροφορίες στο τηλ.24210-91193.

 

Ο   ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ     ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ

ΚΡΑΝΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ                                                               

                                                                  

Τελευταία Νέα
Δημοσίευση 13/03/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Προμήθεια χημικών και απολυμαντικών υλικών για την εύρυθμη λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών , «Ιάσων Ζηργάνος» & «Βασίλης Πολύμερος», της Διεύθυνσης Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων Δημοσίευση 13/03/2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο Υπηρεσίες έλεγχου και έκδοσης κάρτας καυσαερίων των σχολικών οχημάτων ΚΗΗ 2966, ΚΗΙ 8471 και του επιβατικού οχήματος ΚΗΙ 8452, της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου. Δημοσίευση 07/03/2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου, σχολικών λεωφορείων ΚΗΗ 2966, ΚΗΙ 8471, της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ