Τρίτη, 28 Μαρτίου 2023
Έρευνα αγοράς για την εκτύπωση αφισών και καρτών

Bόλος 15.3.2013
Αριθμ. πρωτ.: 2346./15.3.2013

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για εκτύπωση αφισών και καρτών

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ (ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ) του Δήμου Βόλου πρόκειται να προβεί στην εκτύπωση 500 αφισών, 1.000 καρτών μονής όψης και 500 διπλής, σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές για την προβολή των εκδηλώσεων του έτους 2013.

Εκτύπωση 500 αφισών,1.000 καρτών μονής όψης και 500 διπλής σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές.

Τεχνικές προδιαγραφές

1. 500 αφίσες Α3 τετραχρωμία, με βάρος χαρτιού (120-130gr)
2. 1.000 κάρτες Α5 τετραχρωμία (1) μίας όψης, με βάρος χαρτιού (300gr)
3. 500 κάρτες Α5 τετραχρωμία (2) δύο όψεων, με βάρος χαρτιού (300gr)

Παρακαλούμε να αποστείλετε τις προσφορές σας (σε κλειστό φάκελο) έως τις 22 /3/2013 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διεύθυνσης, στο κτήριο Σπίρερ Μικρασιατών 81. Τηλ. επικοινωνίας 2421021664. (Υπεύθυνος: Γεωργία Ξανθοπούλου)

Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Αίγλη Δημόγλου

Τελευταία Νέα
Δημοσίευση 13/03/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Προμήθεια χημικών και απολυμαντικών υλικών για την εύρυθμη λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών , «Ιάσων Ζηργάνος» & «Βασίλης Πολύμερος», της Διεύθυνσης Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων Δημοσίευση 13/03/2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο Υπηρεσίες έλεγχου και έκδοσης κάρτας καυσαερίων των σχολικών οχημάτων ΚΗΗ 2966, ΚΗΙ 8471 και του επιβατικού οχήματος ΚΗΙ 8452, της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου. Δημοσίευση 07/03/2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου, σχολικών λεωφορείων ΚΗΗ 2966, ΚΗΙ 8471, της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ