Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024
Έρευνα αγοράς για την εκτύπωση αφισών και καρτών

Bόλος 15.3.2013
Αριθμ. πρωτ.: 2346./15.3.2013

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για εκτύπωση αφισών και καρτών

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ (ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ) του Δήμου Βόλου πρόκειται να προβεί στην εκτύπωση 500 αφισών, 1.000 καρτών μονής όψης και 500 διπλής, σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές για την προβολή των εκδηλώσεων του έτους 2013.

Εκτύπωση 500 αφισών,1.000 καρτών μονής όψης και 500 διπλής σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές.

Τεχνικές προδιαγραφές

1. 500 αφίσες Α3 τετραχρωμία, με βάρος χαρτιού (120-130gr)
2. 1.000 κάρτες Α5 τετραχρωμία (1) μίας όψης, με βάρος χαρτιού (300gr)
3. 500 κάρτες Α5 τετραχρωμία (2) δύο όψεων, με βάρος χαρτιού (300gr)

Παρακαλούμε να αποστείλετε τις προσφορές σας (σε κλειστό φάκελο) έως τις 22 /3/2013 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διεύθυνσης, στο κτήριο Σπίρερ Μικρασιατών 81. Τηλ. επικοινωνίας 2421021664. (Υπεύθυνος: Γεωργία Ξανθοπούλου)

Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Αίγλη Δημόγλου

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ