Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024
Έρευνα αγοράς για την προμήθεια Ασύρματων τηλεφωνικών συσκευών

                               

   

Bόλος 29.8.2013

Αριθμ.πρωτ.:7218/100
29. 8.2013

                                                                            

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια

Ασύρματων τηλεφωνικών συσκευών

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για προμήθεια ασύρματων τηλεφωνικών συσκευών

 

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ( ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ) του Δήμου Βόλου πρόκειται να προβεί στην προμήθεια πέντε (5) ασύρματων τηλεφωνικών συσκευών, για να καλύψει τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου.

Προμήθεια πέντε (5) ασύρματων τηλεφωνικών συσκευών.

Τεχνικές προδιαγραφές ασύρματων τηλεφωνικών συσκευών

 

Οι τηλεφωνικές συσκευές θα πρέπει να περιλαμβάνουν :

  • Ανοικτή ακρόαση
  • Μπαταρίες επαναφορτιζόμενες τύπου ΑΑΑ
  • Εμβέλεια τουλάχιστον 50 m

Παρακαλούμε να αποστείλετε τις προσφορές σας (σε κλειστό φάκελο) από 30 Αυγούστου έως 2 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διεύθυνσης, στο κτήριο Σπίρερ Μικρασιατών 81. Τηλ. επικοινωνίας 2421021664. (Υπεύθυνος: Γιάννης Εμφιετζίδης)

Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Αίγλη Δημόγλου

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ