Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2023
Έρευνα αγοράς για την προμήθεια δύο(2) ηλεκτρικών φορητών σκουπών – ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Bόλος  5.3.2013  – Αριθμ. πρωτ.: 1789 /5.3.2013

Πρόσκληση  κατάθεσης  προσφορών για προμήθεια δύο(2) ηλεκτρικών φορητών σκουπών, ιδίου μοντέλου.

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ (ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ) του Δήμου Βόλου πρόκειται να προβεί στην προμήθεια δύο (2) ηλεκτρικών φορητών σκουπών, ίδιου μοντέλου, για να καλύψει τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου.

Προμήθεια δύο(2) ηλεκτρικών φορητών σκουπών, ίδιου μοντέλου.

Τεχνικές προδιαγραφές ηλεκτρικών σκουπών

Οι δύο (2) ηλεκτρικές σκούπες, θα πρέπει να είναι φορητές, οικιακές, χειρός, για την απορρόφηση σκόνης και όχι υγρών, με αποσπώμενο κάδο συλλογής σκόνης και όχι με μόνιμες ή ανταλλακτικές σακούλες, ισχύος 2000 Watt.
Παρακαλούμε να αποστείλετε τις προσφορές σας (σε κλειστό φάκελο) έως τις 22/3/2013 και  ώρα 12:00 στα γραφεία της Διεύθυνσης, στο κτήριο Σπίρερ Μικρασιατών 81.
Τηλ. επικοινωνίας 2421021664. (Υπεύθυνος: Θανάσης Λέφας)

Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Αίγλη Δημόγλου


Τελευταία Νέα
Δημοσίευση 13/03/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Προμήθεια χημικών και απολυμαντικών υλικών για την εύρυθμη λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών , «Ιάσων Ζηργάνος» & «Βασίλης Πολύμερος», της Διεύθυνσης Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων Δημοσίευση 13/03/2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο Υπηρεσίες έλεγχου και έκδοσης κάρτας καυσαερίων των σχολικών οχημάτων ΚΗΗ 2966, ΚΗΙ 8471 και του επιβατικού οχήματος ΚΗΙ 8452, της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου. Δημοσίευση 07/03/2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου, σχολικών λεωφορείων ΚΗΗ 2966, ΚΗΙ 8471, της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ