Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024
Έρευνα αγοράς για την προμήθεια, εγκατάσταση και προγραμματισμό τηλεφωνικού κέντρου isdn

Bόλος  20.2.2015

Αριθμ. πρωτ.: 1677/45

                                                                Έρευνα αγοράς για την προμήθεια, εγκατάσταση και προγραμματισμό τηλεφωνικού κέντρου isdn

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ (ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ) του Δήμου Βόλου για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου, πρόκειται να προβεί στην προμήθεια, εγκατάσταση και προγραμματισμό τηλεφωνικού κέντρου isdn στα γραφεία της Διοίκησης.

Προδιαγραφές:

– 1 είσοδος γραμμής ISDN

–  10 θέσεις για αναλογικά εσωτερικά τηλέφωνα

Επιθυμητά:

– auto attendant

– messages

Παρακαλούμε να αποστείλετε τις προσφορές σας (σε κλειστό φάκελο) έως 27/2/2015 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διεύθυνσης, στο κτήριο Σπίρερ Μικρασιατών 81.  Τηλ. επικοινωνίας 2421 0 39644 (Υπεύθυνος επικοινωνίας : Γιώργος Σουλακούδης).

 

Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Αίγλη Δημόγλου

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ