Τρίτη, 21 Μαΐου 2024
Έρευνα αγοράς για την προμήθεια ενισχυμένου πολύμπριζου

Βόλος   28 / 04 / 2017.

Αρ.Πρωτ.:  4982 / Δ.Π.819

 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για την προμήθεια  ενισχυμένου πολύμπριζου   5 θέσεων,   για την Γραμματεία του τμήματος  Δημιουργικής Απασχόλησης Νέων & Ενηλίκων στο Δίαυλο

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:   15,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

 

Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε εσώκλειστη προσφορά έως  την  ΠΕΜΠΤΗ              04 /05 /2017  και  ώρα  10:00 π.μ. στο Τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Αναπαύσεως με Καραμπατζάκη (κτίριο Μεταξουργείου) .

Η προσφορά θα πρέπει να ανταποκρίνεται στο αίτημα μας ,να περιέχει την σφραγίδα του προμηθευτή καθώς και τα στοιχεία   (Διεύθυνση,  Πόλη,  οδός  , τηλ.  Επικ/νίας, ΑΦΜ,  ΔΟΥ,  Τ.Κ).

 

Για πληροφορίες στο τηλ.24210-82870

 

O Προϊστάμενος

Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

& Εκδηλώσεων της Δ/νσης Πολιτισμού

 

 

 

Κασσίδης Χρήστος

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ