Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024
Έρευνα αγοράς για την προμήθεια ενός (1) ασπρόμαυρου εκτυπωτή Laser A4 “SAMSUNG X press M2022” και ενός (1) καλωδίου USB για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Διοικητικών-Οικονομικών του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                  Βόλος, 16/05/2016

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                                         Αριθ.πρωτ:  5790/ΠΡ1507

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ,

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. )»

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ – ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΚ 38446

 

Πρόσκληση  κατάθεσης  προσφορών για προμήθεια

ενός (1) Ασπρόμαυρου Eκτυπωτή  Laser Α4 και ενός (1) καλωδίου USB

            Σας γνωρίζουμε ότι ο Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ( ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ) του Δήμου Βόλου πρόκειται να προβεί στην προμήθεια ενός (1) ασπρόμαυρου εκτυπωτή Laser A4 “SAMSUNG X press M2022”  και ενός (1) καλωδίου USB  για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Διοικητικών-Οικονομικών  του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τις προσφορές σας (σε κλειστό φάκελο) έως και την Πέμπτη 19/5/2016, στα γραφεία της Διεύθυνσης, στο κτίριο Μεταξουργείο, Αναπαύσεως-Καραμπατζάκη, τηλ. επικοινωνίας 2421091196  (Ιωάννα Χατζηπολυχρόνη).

 

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης

Οικονομικών και Διοικητικών

 

Σοφία Αποστολίδου

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ