Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024
Έρευνα αγοράς για την προμήθεια Φορητού ψηφιακού καταγραφέα ηχογράφησης

 

Bόλος 29.8.2013

Αριθμ.πρωτ.:7216/99
29. 8.2013

                                                                            

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια

Φορητού ψηφιακού καταγραφέα ηχογράφησης

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για προμήθεια Ψηφιακού καταγραφέα ηχογράφησης

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ( ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ) του Δήμου Βόλου πρόκειται να προβεί στην προμήθεια φορητού ψηφιακού καταγραφέα ηχογράφησης, για να καλύψει τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου.

Προμήθεια ενός (1) φορητού ψηφιακού καταγραφέα ηχογράφησης.

Τεχνικές προδιαγραφές φορητού ψηφιακού καταγραφέα ηχογράφησης.

 

Η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή θα πρέπει να:

 • Είναι φορητή ψηφιακή συσκευή ηχογράφησης (PortableDigitalRecorder),
 • Διαθέτει εισόδους +4dBu (μέγιστο +24dBu) lineinputavailableμέσω 2 XLRjack,
 • Περιλαμβάνει 2 ενσωματωμένα unidirectionalκαι omnidirectionalμικρόφωνα,
 • Υποδέχεται ψηφιακό σήμα από εξωτερικές συσκευές μέσω remotejack,
 • Περιλαμβάνει προενίσχυση μικρόφωνων 2xMicpreamp,
 • Δημιουργεί ψηφιακά αρχεία ήχου μέχρι 96kHz/24-bitWAVrecording, 32 to 320kbpsMP3,
 • ΔιαθέτειεισόδουςσήματοςXLR or RCA 3,5mm line input,
 • ΈχειS/PDIF digital input,
 • Έχειασύρματοκοντρόλλειτουργίας
 • ΔιαθέτειLimiter και low cut filter,
 • Περιλαμβάνει εναλλαγή ταχύτητας αναπαραγωγής -50% to +16%,
 • Αποθηκεύει τα αρχεία ήχου σε SD ή SDHC κάρτα
 • Περιλαμβάνει τουλάχιστον 2GBκάρτα SD ή SDHC
 • Συνδέεται με USB 2.0 καλώδιο το οποίο να περιλαμβάνει
 • Διαθέτει gain control,
 • Ενσωματωμένοηχείο
 • Τροφοδοσία
 • Θήκη μεταφοράς

Παρακαλούμε να αποστείλετε τις προσφορές σας (σε κλειστό φάκελο) από 30 Αυγούστου έως 2 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διεύθυνσης, στο κτήριο Σπίρερ Μικρασιατών 81. Τηλ. επικοινωνίας 2421021664. (Υπεύθυνος: Γιάννης Εμφιετζίδης)

Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Αίγλη Δημόγλου

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ