Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024
Έρευνα αγοράς για την προμήθεια Ραφιών Αρχειοστάσιου

 

Bόλος  27.9.2013

 

Αριθμ. πρωτ. 7997/120 

 

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια Ραφιών Αρχειοστάσιου

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Πρόσκληση κατάθεσης  προσφορών για προμήθεια Ραφιών Αρχειοστάσιου ημι-βαρέως Τύπου (MIDIRACK)

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ( ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ) του Δήμου Βόλου πρόκειται να προβεί στην προμήθεια ραφιών ημι-βαρέως τύπου για τις ανάγκες επέκτασης του αρχειοστάσιου της Διεύθυνσης Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου.

Προμήθεια Ραφιών Αρχειοστάσιου ημι-βαρέως Τύπου (MIDIRACK) σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές.

Τεχνικές προδιαγραφές

 

Η κατασκευή να αποτελείται από μεταλλικό σκελετό βαμμένο ηλεκτροστατικά ή γαλβανιζέ, πολλαπλών υψομετρικών διαβαθμίσεων με 5 ράφια από Μελαμίνη πάχους κατ’ ελάχιστο 16mm., ύψους 40-45 εκ., βάθους 60 cmκαι απόσταση από το πάτωμα για το πρώτο ράφι μεγαλύτερη των 5 εκ.

Η τοποθέτηση των παραπάνω θα γίνει σε δύο αίθουσες ως εξής

 

Αίθουσα Α: (9,00χ5,60 m)

Πέντε (5) σειρές διπλής όψεως διαστάσεων 4 mμήκους X 2 m ύψους X 0,60 m πλάτους)

Αίθουσα Β: (9,00Χ5,00 m)

Τρεις (3) σειρές διπλής όψεως διαστάσεων 4 mμήκους X 2 m ύψους X 0,60 m πλάτους)

Σημείωση: Γίνονται αποδεκτές προσφορές με απόκλιση ως προς το μήκος λόγω προδιαγραφών κατασκευαστή

 

Παρακαλούμε να αποστείλετε τις προσφορές σας (σε κλειστό φάκελο) έως την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διεύθυνσης, Μικρασιατών 81, κτήριο Σπίρερ. Τηλ. επικοινωνίας 2421021664. (Υπεύθυνος: Ευγένιος Παπαδόπουλος)

Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Αίγλη Δημόγλου

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ