Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου 2024
Έρευνα αγοράς για την προμήθεια σύνδεση και λειτουργία, συστήματος ανακοινώσεων

Bόλος  4.2.2015

Αριθμ. πρωτ.: 559/11

                                                                     

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια σύνδεση και λειτουργία, συστήματος ανακοινώσεων με εκατοβολτικό ενισχυτή (100 volts)

            Πρόσκληση  κατάθεσης  προσφορών για την προμήθεια συστήματος ανακοινώσεων με εκατοβολτικό ενισχυτή (100 volts) για το Μουσείο Πόλης. Σας γνωρίζουμε ότι ο Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ (ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ) του Δήμου Βόλου για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου, πρόκειται να προβεί στην αγορά, σύνδεση και λειτουργία, συστήματος ανακοινώσεων με εκατοβολτικό ενισχυτή στο μουσείο πόλης.

 

Τεχνικές προδιαγραφές του συστήματος ανακοινώσεων με εκατοβολτικό ενισχυτή (100 volts) για το Μουσείο Πόλης:

 

  • Δυνατότητα σήματος αναγγελίας
  • Ενισχυτής 100 watts 8 – 16 Ωμ, 100 Volt
  • Γεννήτρια κουδουνιού,
  • 3 εισόδους μικροφώνων, 1 line, 1 μικρόφωνο. 
  • Μετασχηματιστές για τη σύνδεση 8 ηχείων στο χώρο του μουσείου (τρεις όροφοι)
  • Τα ηχεία του συστήματος παρέχονται και δεν περιλαμβάνονται στην προσφορά
  • Σύνδεση και λειτουργία συστήματος

 

Παρακαλούμε να αποστείλετε τις προσφορές σας (σε κλειστό φάκελο) έως 11/2/2015 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διεύθυνσης, στο κτήριο Σπίρερ Μικρασιατών 81. Οι ενδιαφερόμενοι για  την αυτοψία στο χώρο του μουσείου, και στα παρεχόμενα ηχεία, μέσω ραντεβού πρωινές ώρες Τηλ. επικοινωνίας 2421 0 39644 (Υπεύθυνος επικοινωνίας : Γιάννης Εμφιετζίδης).

 

Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Αίγλη Δημόγλου

 

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ