Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
Έρευνα αγοράς για την προμήθεια τηλετύπου (fax) – ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Bόλος 5.3.2013
Αριθμ. πρωτ.: 1790/5.3.2013

Πρόσκληση  κατάθεσης  προσφορών για προμήθεια συσκευής τηλετύπου (fax)

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ (ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ) του Δήμου Βόλου πρόκειται να προβεί στην προμήθεια ενός(1) τηλετύπου, για να καλύψει τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου.

Προμήθεια ενός(1) τηλετύπου.

Τεχνικές προδιαγραφές τηλετύπου (fax)

Ο τηλέτυπος θα πρέπει να είναι μελανοταινίας με αυτόματο τροφοδότη εγγράφων.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τις προσφορές σας (σε κλειστό φάκελο) έως τις 22/3/2013 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διεύθυνσης, στο κτήριο Σπίρερ Μικρασιατών 81. Τηλ. επικοινωνίας 2421021664. (Υπεύθυνος: Γιάννης Εμφιετζίδης)

Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Αίγλη Δημόγλου

 

 

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ