Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΛ.Ν.ΙΩΝΙΑ

Βόλος,1/7/2014

                                                                                   Αρ. Πρωτ 5592/925

Θέμα :  ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ  ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΛ.Ν.ΙΩΝΙΑ

•    Η Δ/νση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, πρόκειται να προβεί σε  εργασία βελτίωσης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης κολυμβητήριο Ν.Ιωνίας.(μετατροπή πίνακα ισογείου για τοποθέτηση δύο ρελέ ηλεκτροπληξίας και τοποθέτηση  νέου πίνακα.)
•    Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης 4χ40Α-30MΑ ΤΕΜ2.
•    Πίνακας 3σειρών επιτοιχος  μεταλλικός στεγανός ΤΕΜ1.
•    Καλώδιο ΝΥΜ5Χ2,5 .
•    Καλώδιο ΝΥΜ5Χ16.
•    Μικροαυτόματος 3χ40Α.
•    Μικροαυτόματος 4χ63Α.
•    Διακόπτης πόρτας 1-0-2μονοπολ.10Α.
•    Εργασία
•     τοποθέτηση σύνδεση αντιηλεκτροπληξιακού 4χ40Αμετατροπή πίνακα τεμ.2
•     τοποθέτηση συναρμολόγηση σύνδεση σε ηλεκτρικές γραμμές πίνακα 3 σειρών ,μεταφορά γραμμών και διακοπτών από πίνακα ισογείουτεμ.1
•    Τοποθέτηση σύνδεση καλωδίου5χ16.
•    Επέκταση (μουφάρισμα )γραμμής καλωδίου 5χ2,5 τεμ6

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες,  να καταθέσουν τις εσώκλειστες προσφορές τους ξεχωριστά για εργασία και υλικά , μέχρι Παρασκυή4/7/2014 την ,12.00 το μεσημέρι στην
Δ/νση Αθλητισμού,  Αναπαύσεως – Καραμπατζάκη  
τηλ επικοινωνίας 2421071770

Σημ. Οι προσφορές θα πρέπει να ανταποκρίνονται με ακρίβεια στην αναρτημένη έρευνα αγοράς.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

 

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ