Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Π.Α ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑ

Βόλος,21/3/2014

                                                                                   Αρ. Πρωτ 2434/430

Θέμα :  ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ  ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ  ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Π.Α ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑ

 • Η Δ/νση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, πρόκειται να προβεί σε  εργασία σύνδεση  με το δίκτυο φυσικού αερίου της Ε.Π.Α.  στο Κλειστό Γυμναστήριο Ν.Ιωνίας.
 • 1.οικοδομικές εργασίες. Για την σύνδεση του Δημοτικού γυμναστηρίου στη Ν.Ιωνία με το δίκτυο της Ε.Π.Α πρέπει να οριοθετηθεί ο χώρος του λεβητοστασίου και να εξασφαλιστεί θυρίδα αερισμού του χώρου ,επιφάνειας τουλάχιστον 2m2.
 • Για την οριοθέτηση του χώρου θα κατασκευαστούν τοιχοπετάσματα από μεταλλικό σκελετό με μονό ορθοστάτη και μονή στρώση από πυράντοχες  επίπεδες γυψοσανίδες πάχους 15mm.
 • Οι πόρτες θα είναι μονές ,ανοιγόμενες και θα κατασκευασθούν από το ίδιο σύστημα κατασκευής της τοιχοποιίας δηλ. από μεταλλικό σκελετό  με επικάλυψη  από μονή πυράντοχη  επίπεδη γυψοσανίδα (πάχος 15mm)  με όλα τα απαιτούμενα μεταλλικά στοιχεία ανάρτησης ,λειτουργίας ,στήριξης ,στροφής και γενικά ασφάλισης και κίνησης των κουφωμάτων.
 • Θα καθαιρεθούν 6 από τα υπάρχοντα κουφώματα αλουμινίου, διαστάσεων 1,20cmx0,35cmτο καθένα και ύψος  ποδιάς 2,60mκαι θα αντικατασταθούν από   μεταλλικές  θυρίδες εξαερισμού ,αποτελουμένων από κάσσα και περσίδες  από στραντζαριστή λαμαρίνα ψυχρής  εξέλασης.
 • 2.ηλεκτολογικές εργασίες . Στο χώρο  του λεβητοστασίου θα αντικατασταθεί  ο υπάρχων λέβητας ισχύος 175kw με καινούργιο λέβητα ίδιας ισχύος.
 • Οι δύο λέβητες (ισχύος 175kw και 56kw)θα συνδεθούν με καινούργιους καυστήρες αερίου κατάλληλης παροχής.
 • Ο προς αντικατάσταση λέβητας  και οι δύο καυστήρες πετρελαίου θα  αποσυνδεθούν  και θα απομακρυνθούν από το χώρο.
 • Για την σύνδεση  των λεβήτων με το δίκτυο της Ε.Π.Α θα κατασκευασθεί το απαιτούμενο δίκτυο σωληνώσεων(το οποίο θα γειωθεί πριν από  είσοδο στο λεβητοστάσιο) σύμφωνα με εγκεκριμένη από την Ε.Π.Α μελέτη.
 • Θα γίνουν όλες  οι απαραίτητες δοκιμές σύμφωνα  με το ΦΕΚ.976,Τεύχος Β’/28-3-2012, η σύνταξη  της τεχνικής έκθεσης  και κάθε άλλο έγγραφο  και πιστοποιητικό  που είναι απαραίτητο για την έκδοση της άδειας χρήσης από την Ε.Π.Α.
 • Θα εγκατασταθούν στο χώρο του λεβητοστασίου τα απαιτούμενα από τη μελέτη μέσα πυροπροστασίας.
 • Θα γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες για την παράδοση του έργου σε πλήρη και κανονική λειτουργία 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες,  να καταθέσουν τις εσώκλειστες προσφορές τους ξεχωριστά για εργασία και υλικά , μέχρι  τηνΤετάρτη 26/3/2014 ,12.00 το μεσημέρι στην

Δ/νση Αθλητισμού,  Αναπαύσεως – Καραμπατζάκη 

τηλ επικοινωνίας 2421071770

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ