Κυριακή, 26 Μαΐου 2024
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΙΣΙΝΑΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΒΟΛΟΥ

Βόλος,11/3/2014

                                                                                   Αρ. Πρωτ2158/378

Θέμα : ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ         ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΙΣΙΝΑΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΒΟΛΟΥ

        

  • Η Δ/νση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, πρόκειται να προβεί σε αποξήλωση του αντλιοστασίου της πισίνας εκμάθησης και σχεδιασμός και κατασκευή εξ ολοκλήρου νέου με προμήθεια καινούργιας αντλίας φίλτανσης       εφοδιασμένης με προφίλτρο,1,5HPδυναμικότητας 22m3/η και εγκατάσταση μιας ακόμα υπάρχουσας ίδιας δυναμικότητας .
  • Προμήθεια και εγκατάσταση εξαρτημάτων και σωληνώσεων δικτύου διαμέτρου       Φ50,Φ63 και Φ 75 συμπεριλαμβανομένων διακοπτών ,προφίλτρων και βαλβίδων και κατασκευή εξολοκλήρου νέου δικτύου φίλτρανσης και θέρμανσης της πισίνας.
  • Ο αριθμός και ο τύπος των εξαρτημάτων για προμήθεια και εγκατάσταση εξαρτάται από την μελέτη της κατασκευής του αντλιοστασίου με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία των αντλιών ,φίλτρου άμμου και συστημάτων θέρμανσης καθώς και την διευκόλυνση της συντήρησης τους.
  • Διευκρινήσεις κ.Χειμώνας Δημήτρης 6947695270

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες, να καταθέσουν τις εσώκλειστες προσφορές τους, μέχριΠαρασκευή 14/3/2014 ,12.00 το μεσημέρι στην

Δ/νση Αθλητισμού, Αναπαύσεως – Καραμπατζάκη

τηλ επικοινωνίας 2421071770

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

  

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ