Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΒΟΛΟΥ

Βόλος,13/3/2014

             ΟΡΘΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                                                                             Αρ. Πρωτ2156/376

Θέμα :  ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ  ΓΙΑ  ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΒΟΛΟΥ

        

  • Η Δ/νση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, πρόκειται να προβεί σε   αποξήλωση της υπάρχουσας πλαστικής δεξαμενής εξισορρόπησης και κατασκευής νέας διαστάσεων1,50μχ1,30μ  και ύψος 2,00μ, από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25με εγκατάσταση σιδηρού οπλισμού που συνάδει με την στατική μελέτη της κατασκευής  πισίνας εκμάθησης.
  • Στεγάνωση (εσωτερική-εξωτερική) της κατασκευής με χρήση απαλειφόμενων στεγανωτικών  κονιαμάτων τσιμεντοειδούς βάσης   με ρητινούχα πρόσμικτα και βελτιωτικά κονιαμάτων και επένδυσης της με εποξειδική βαφή δύο συστατικών πισίνας εκμάθησης.
  • Διευκρινίσεις κ.Χειμώνας Δημήτρης 6947695270

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες,  να καταθέσουν τις εσώκλειστες προσφορές τους, μέχρι Δευτέρα17/3/2014  ,12.00 το μεσημέρι στην

Δ/νση Αθλητισμού,  Αναπαύσεως – Καραμπατζάκη 

τηλ επικοινωνίας 2421071770

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ