Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΒΟΛΟΥ

Βόλος,11/3/2014

                                                                                   Αρ. Πρωτ2156/376

Θέμα : ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΒΟΛΟΥ

        

  • Η Δ/νση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, πρόκειται να προβεί σε αποξήλωση της υπάρχουσας πλαστικής δεξαμενής εξισορρόπησης και κατασκευής νέας διαστάσεων1,50μχ1,30μ και υψος 2,00μ, από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25με εγκατάσταση σιδηρού οπλισμού που συνάδει με την στατική μελέτη της κατασκευής πισίνας εκμάθησης.
  • Στεγάνωση (εσωτερική-εξωτερική) της κατασκευής με χρήση απαλειφόμενων στεγανωτικών κονιαμάτων τσιμεντοειδούς βάσης με ρητινούχα πρόσμικτα και βελτιωτικά κονιαμάτων και επένδυσης της με εποξειδική βαφή δύο συστατικών πισίνας εκμάθησης.
  • Διευκρινίσεις κ.Χειμώνας Δημήτρης 6947695270

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες, να καταθέσουν τις εσώκλειστες προσφορές τους, μέχρι Παρασκευή 14/3/2014 ,12.00 το μεσημέρι στην

Δ/νση Αθλητισμού, Αναπαύσεως – Καραμπατζάκη

τηλ επικοινωνίας 2421071770

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

  

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ