Σάββατο, 18 Μαΐου 2024
Έρευνα αγοράς για υλικά πυρασφάλειας και φωτισμού Ασφαλείας και εργασία εγκατάστασης στο ανοιχτό κολυμβητήριο Βόλου.

Βόλος, 3/6/2016

Αρ. Πρωτ6676/1209

Θέμα : Έρευνα αγοράς για υλικά πυρασφάλειας και φωτισμού Ασφαλείας και εργασία εγκατάστασης στο ανοιχτό κολυμβητήριο Βόλου.

Η Δ/νση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, πρόκειται να προβεί προμήθεια υλικών πυρασφάλειας και φωτισμού Ασφαλείας και εργασία εγκατάστασης στο ανοιχτό κολυμβητήριο Βόλου.
Πίνακας πυρανίχνευσης 4 ζωνών ,με μπαταρία τεμ 1.
Θερμοδιαφορικός πυρανιχνευτής τεμ 1.
Πυρανιχνευτής καπνού τεμ 4.
Στεγανός ανιχνευτής φυσικού αερίου, συνδεόμενος σε ζώνη πίνακα πυρανίχνευσης τεμ 2.
Φαροσειρήνα συναγερμού τεμ 1.
Φωτιστικό ασφαλείας-σήμανσης όδευσης διαφυγής με αυτονομία 1,5 h,85 lm τεμ 1.
Πυροσβεστικές φωλιές με λάστιχο 20 m που καταλήγει σε ακροφύσιο,συνδεδεμένες με χαλκοσωλήνα Φ15 η γαλβανιζέ σιδηροσωλήνα ½ ins με το υπάρχον δίκτυο ύδρευσης τεμ 3.
Υλικά εγκατάστασης.
Τα παραπάνω θα εγκατασταθούν σύμφωνα με την μελέτη πυρασφαλείας.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες, να καταθέσουν τις εσώκλειστες προσφορές τους , μέχρι την Δευτέρα 6/6/2016 ,13.00 το μεσημέρι στην Δ/νση Αθλητισμού, Αναπαύσεως – Καραμπατζάκη
τηλ επικοινωνίας 2421071770

Σημ. Οι προσφορές θα πρέπει να ανταποκρίνονται με ακρίβεια στην αναρτημένη έρευνα αγοράς.

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ