Κυριακή, 14 Απριλίου 2024
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Βόλος,11/10/2013

                                                                                           Αρ. Πρωτ.8504/956

Θέμα :  ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

            

        

Η Δ/νση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, πρόκειται να προβεί σε προμήθεια υδραυλικού υλικού για  τις ανάγκες του Αθλητικού Κέντρου Νεότητας.(Γ.Δήμου-Μεταμορφώσεως).

1.ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ½’’ L50 B.T.             3. TEM

2.ΚΑΝΟΥΛΑ ½’’ ΣΦΑΙΡ.CIM             1.ΤΕΜ

3.ΡΑΚΟΡ JEVCO 15X1/2’’ ΑΡΣ.       4.ΤΕΜ

4.ΒΑΝΑ ½’’ ΣΑΦΑΙΡ.CIM                  4.TEM

5.ΧΑΛΚΟΣΩΛΙΝΑ Φ15Χ0,8               1.ΤΕΜ

6.ΓΩΝΙΑ 15Χ1/2’’ ΑΡΣ.Β.Τ                 4.ΤΕΜ

7.ΤΑΦ Φ15                                          2.ΤΕΜ

8. ΚΩΔΩΝΑΣ ΝΤΟΥΣ ½’’                    2.ΤΕΜ

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες,  να καταθέσουν τις εσώκλειστες προσφορές τους, μέχρι την Τετάρτη 16/10/2013, 12.00 το μεσημέρι στην

Δ/νση Αθλητισμού,  Αναπαύσεως – Καραμπατζάκη 

τηλ επικοινωνίας 2421071770

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ