Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024
Έρευνα αγοράς προμήθειας υλικών για επισκευή λεβητοστασίου Αθλητικού Κέντρου ” Όλγας Βασδέκη”

Βόλος,13/7/2015

                                                                         Αρ. Πρωτ. 6817/1124

 

Θέμα :  Έρευνα αγοράς προμήθειας υλικών για επισκευή λεβητοστασίου Αθλητικού Κέντρου “Όλγα Βασδέκη”.

 

Η Δ/νση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, πρόκειται να προβεί σε προμήθεια υλικών για  επισκευή  ζημιάς στο λεβητοστάσιο στο Αθλητικό Κέντρο Όλγα Βασδέκη.

 • Σωλήνα χαλκού  Φ18   60μέτρα.
 • Γωνιά ½ ίντσας μπρούτζινης τεμ30.
 • Καμπύλη Φ18 τεμ 20.
 • Στηρίγματα Φ18 τεμ.80.
 • Κάνουλα ½ ίντσας  τεμ 5.
 • Κόλληση  τεμ.2.
 • Αλοιφή τεμ. 4.
 • Βαλβίδες ασφαλείας ¾ ίντσας 3bar τεμ.2.
 • Αυτόματος πληρώσεως τεμ.1.
 • Σωλήνα Φ125 30μέτρα.
 • Συσκευή ελέγχου στεγανότητας τεμ1.
 • Κυκλοφορητής τεμ1.
 • Δοχείο διαστολής  τεμ.1.
 • Ηλεκτροβαλβίδα φυσικού αερίου τεμ. 1.
 • Ανιχνευτή  φυσικού αερίου τεμ.1.
 • Σπυράλ αερίου τεμ.2.
 • Φίλτρο φυσικού αερίου τεμ.1.
 • Νήμα loctite τεμ.2.                                                

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες,  να καταθέσουν τις εσώκλειστες προσφορές τους, μέχρι  την Πέμπτη 16/7/2015, 12.00 το μεσημέρι στην Δ/νση Αθλητισμού,  Αναπαύσεως – Καραμπατζάκη, τηλ. επικοινωνίας 2421071770.

Σημ. Οι προσφορές θα πρέπει να ανταποκρίνονται με ακρίβεια στην αναρτημένη έρευνα αγοράς.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

 

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ