Τρίτη, 23 Απριλίου 2024
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΒΟΛΟΥ

Βόλος,16/6/2014

                                                                                   Αρ. Πρωτ 4986/865

Θέμα :  ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΒΟΛΟΥ

  • Η Δ/νση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, πρόκειται να προβεί σε  εργασία , τεχνικές  παρεμβάσεις κολυμβητήριο Βόλου.
  • 1.Ελεγχος ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων ,πυρανιχνευτών, εξαρτημάτων δικτύου φυσικού αερίου, συστημάτων απαγωγής καυσαερίων, αερισμών,  γειώσεων εσωτερικού δικτύου λεβητοστασίου, στηριγμάτων δικτύου και διέλευσης δικτύου φυσικού αερίου μέσω στοιχείων.
  • 2.Στεγανοποίηση χώρων αερίου και ερμαρίου βάνας-ηλεκτρογόνας.
  • 3.Απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών από λεβητοστάσια ,καθαρισμός του περιβάλλοντος χώρου γύρο από το ακροφύσιο της καπνοδόχου, χώρου εκτόνωσης  υποσταθμού και φρεατίων υπόγειων θαμμένων βανών.
  • 4.τοποθέτηση μηχανισμού επανάκτησης στις εσωτερικές πόρτες των λεβητοστασίων.
  • 5. Διαμόρφωση χώρου λεβητοστασίου ανοιχτού κολυμβητηρίου για την απομόνωση των φίλτρων ,χλωριωτών, ηλεκτρικών πινάκων και αντλιών πισίνας .
  • 6.Αντικατάσταση θύρας Λ/Σ κλειστού κολυμβητηρίου.
  • 7. Τοποθέτηση ερμαρίου  βάνας –ηλεκτροβαλβίδας παροχής φυσικού αερίου.
  • 8.Ξύσιμο και βαφή , όπου απαιτείτε , με κατάλληλη αντιδιαβρωτική βαφή , στα υπέργεια τμήματα του δικτύου του φυσικού αερίου.
  • 9. Αντικατάσταση φθαρμένων ταπών στο δίκτυο φυσικού αερίου

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες,  να καταθέσουν τις εσώκλειστες προσφορές τους ξεχωριστά για εργασία και υλικά , μέχρι  την Παρασκευή 20/6/2014 ,12.00 το μεσημέρι στην

Δ/νση Αθλητισμού,  Αναπαύσεως – Καραμπατζάκη 

τηλ επικοινωνίας 2421071770

Σημ. Οι προσφορές θα πρέπει να ανταποκρίνονται με ακρίβεια στην αναρτημένη έρευνα αγοράς.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ