Κυριακή, 26 Μαΐου 2024
Έρευνα Αγοράς Βιβλίων

Bόλος  18.7.2013

Αριθμ. πρωτ.: 5689/63

Έρευνα Αγοράς Βιβλίων

Στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης και εμπλουτισμού της πρώην δημοτικής βιβλιοθήκης Νέας Ιωνίας η Δ/νση Αρχείων, Βιβλιοθηκών, Μουσείων του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου, θα προβεί στην προμήθεια βιβλίων για ενήλικες και παιδιά, ύψους χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να καταθέσουν τις προσφορές τους σε ποσοστό έκπτωσης επί της αρχικής τιμής εντός σφραγισμένου φακέλου, στα γραφεία του Δημοτικού κέντρου Ιστορίας και Τεκμηρίωσης, Μικρασιατών 81, Κτήριο Σπίρερ, Τ.Κ. 383 33 έως την 22/7/ 2013, ώρα 14:00.

 

Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος

Βιβλιοθηκών, Αρχείων & Τεκμηρίωσης

Ευγένιος Παπαδόπουλος

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ