Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024
Έρευνα Αγοράς Βιβλίων

Bόλος  7.11.2013

Αριθμ. πρωτ.: 9658/164

Έρευνα Αγοράς Βιβλίων

Στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης και εμπλουτισμού της βιβλιοθήκης Νέας Ιωνίας η Δ/νση Αρχείων, Βιβλιοθηκών, Μουσείων του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου, θα προβεί στην προμήθεια βιβλίων για ενήλικες και παιδιά, ύψους δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να καταθέσουν τις προσφορές τους σε ποσοστό έκπτωσης επί της αρχικής τιμής εντός σφραγισμένου φακέλου, στα γραφεία του Δημοτικού κέντρου Ιστορίας και Τεκμηρίωσης, Μικρασιατών 81, Κτήριο Σπίρερ, Τ.Κ. 383 33 έως την 14/11/ 2013, ώρα 12:00. Υπεύθυνος: Ευγένιος Παπαδόπουλος

Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Αίγλη Δημόγλου

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ