Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024
Έρευνα αγοράς
Βόλος, 22.04.2013
 Αρ. Πρωτ. 3342/Δ.Α. 320
 
 
ΕΡΕΥΝΑ  ΑΓΟΡΑΣ
 
Ο Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. πρόκειται να προβεί 
σε διενέργεια ελέγχων και σύνταξη του πρωτοκόλλου ελέγχου ηλεκτρικής εγκατάστασης κατά ΚΕΗΕ, καθώς επίσης και σύνταξη της υπεύθυνης δήλωσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης των κτηρίων 
– κολυμβητηρίου Ν. Ιωνίας “Β. Πολύμερος”
– κλειστού γυμναστηρίου Ν. Ιωνίας ( Δοξοπουλου-Μερκούρη)
 
1. σε τοποθέτηση 
Για το κολυμβητήριο Ν. Ιωνίας
– 7 τεμ. διακοπτών διαφορ ρεύματος 4Χ40Α-30 mA 
– 1 τεμ. 2X40 A-30mA
 
2.  Για το κλειστό Ν. Ιωνίας
–   2 τεμ διακοπτών διαφορ ρεύματος 4Χ40 Α-30mA
 
3. σε κατασκευή τριγώνου γείωσης στο κολυμβητήριο Ν. Ιωνίας
 Το κολυμβητήριο Ν. Ιωνίας βρίσκεται σε απόσταση από τον υποσταθμό που τροφοδοτείται και απαιτείται κατασκευή τριγώνου γείωσης για σύνδεση παράλληλα με την υπάρχουσα από τον υποσταθμό. Το τρίγωνο γείωσης θα κατασκευαστεί στον χώρο του γκαζόν, δίπλα από τον σταθμό φυσικού αερίου και απαιτούνται
  I.      Εκσκαφή και πλήρωση ορύγματος για τοποθέτηση αγωγού χαλκού ( περίπου 15 μ. )
 II.      Προμήθεια και τοποθέτηση 3 ηλεκτροδίων Φ17 επιχαλκωμένα με πάχος επιχάλκωσης 200μm , 15 μ έκαστο
 III.      Προμήθεια και τοποθέτηση 18μ.  χαλκού 70mm2 – σύνδεση
  IV.      Κατασκευή 3 φρεατίων ελέγχου
   V.      3 τεμ. χυτοσιδηρά καλύματα 
 VI.      Μέτρηση τιμής γείωσης
 
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν κλειστές προσφορές έως την Παρασκευή 26.04.2013 και ώρα 12.00 στα γραφεία της Δ/νσης Αθλητισμού Γ. Δήμου –Μεταμορφώσεως.
 
ΠΡΟΣΟΧΗ Στην προσφορά πρέπει να αναφέρεται ξεχωριστά το κόστος υλικών και το κόστος εργασίας.
 
Τηλ επικοινωνίας Δ/νση Αθλητισμού Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ: 2421071770
Κα Ελευθεριάδου Έλλη
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ
 
 
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΒΙΔΗΣ
 
κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ