Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024
Εγγραφές – Επανεγγραφές στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς – Παιδικούς σταθμούς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι εγγραφές και οι επανεγγραφές στους βρεφονηπιακούς – παιδικούς σταθμούς του Δήμου Βόλου, για το σχολικό έτος 2023 – 2024 θα πραγματοποιηθούν  από 22/5/23 μέχρι 9/6/23

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2421040740 και 2421049666.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να ενημερωθεί για τη διαδικασία και για τον τρόπο υποβολής στο site: www.doepap.gr.

Η αίτηση θα υποβάλλεται ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στην ιστοσελίδα του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. www.doepap.gr. θα ληφθούν υπόψη και θα είναι έγκυρα μόνο τα δικαιολογητικά που θα επισυναφτούν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα «doepap.gr – Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες – Εγγραφή σε παιδικούς & βρεφονηπιακούς σταθμούς». Η διαδικασία θα ολοκληρώνεται επιλέγοντας την «οριστική υποβολή αίτησης» παίρνοντας ηλεκτρονικό αριθμό πρωτοκόλλου.

Ηλεκτρονικές αιτήσεις που θα πραγματοποιηθούν μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, θα ληφθούν υπόψη ως εκπρόθεσμες και δεν θα μοριοδοτηθούν.

Ο πρόεδρος του

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

Δήμου Βόλου

Γεώργιος Βλιώρας

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ