Σάββατο, 18 Μαΐου 2024
Αρχίζουν 24/5/21 – 14/6/21 “Εγγραφές – επανεγγραφές στους βρεφονηπιακούς – παιδικούς σταθμούς του Δήμου Βόλου”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι εγγραφές και οι επανεγγραφές στους βρεφονηπιακούς – παιδικούς σταθμούς του Δήμου Βόλου, για το σχολικό έτος 2021 – 2022 αρχίζουν από 24/5/21 μέχρι 14/6/21

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2421040740 και 2421049666.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να ενημερωθεί στο site: www.doepap.gr.

Η αίτηση θα υποβάλλεται ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στην ιστοσελίδα του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. www.doepap.gr. Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Σε εξαιρετική περίπτωση μη επισύναψης των δικαιολογητικών λόγω κωλύματος αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier), σε ένα σφραγισμένο φάκελο και εφόσον έχετε τυπώσει την ηλεκτρονική αίτηση. Εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται Διεύθυνση Εκπαίδευσης ΔΟΕΠΑΠ ΔΗΠΕΘΕ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «κατάθεση δικαιολογητικών για τον Βρεφονηπιακό σταθμό ………………. Τμήμα ..παιδικό…… ή ..βρεφικό…… με μοριοδότηση 2021-2022».

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καραμπατζάκη με Αναπαύσεως (κτίριο Μεταξουργείο 2ος όροφος)

Φάκελοι με δικαιολογητικά που θα κατατεθούν μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, θα ληφθούν υπόψη ως εκπρόθεσμες και δεν θα μοριοδοτηθούν.

Ο πρόεδρος του

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

Δήμου Βόλου

Γεώργιος Βλιώρας

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ