Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024
Κέρδισε το παιχνίδι με την αθλητική ψυχολογία (σε pdf)

Η ανάπτυξη σημαντικών ψυχολογικών δεξιοτήτων και τεχνικών που θα ενισχύσουν την αθλητική εμπειρία και την απόδοση αθλητών/τριών, αποτέλεσαν τη βασική θεματολογία του σεμιναρίου.

Παρουσιάστηκαν θέματα που άπτονται της καθημερινότητας αθλητών/τριων – ομάδων, όπως είναι η ανάπτυξη της παρακίνησης, ο σωστός καθορισμός στόχων, η ανάπτυξη αυτοπεποίθησης και συγκέντρωσης.

Επίσης παρουσιάστηκαν και συγκεκριμένες ψυχολογικές τεχνικές, όπως είναι η ανάπτυξη της αυτό – ομιλίας, της νοητικής εξάσκησης,  τεχνικών μείωσης άγχους κ.α., ως χρήσιμα εργαλεία στα χέρια του κάθε προπονητή.

Διαθέσιμη λοιπόν αυτή η ενδιαφέρουσα ομιλία και σε μορφή pdf για κάθε ενδιαφερόμενο.

Το σεμινάριο σε pdf μορφή μπορείτε να το δείτε εδώ κάνοντας κλικ εδώ.

 

Πληροφορίες εκδήλωσης:

Όλη η παρουσίαση σε pdf μορφή διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ