Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024
«Κυκλοφοριακή Αγωγή»

Το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής (ΠΚΑ) Δήμου Βόλου, άρχισε να λειτουργεί το 2005. Βρίσκεται στην περιοχή Νεάπολης Βόλου. Τα μαθήματα που γίνονται στο ΠΚΑ χωρίζονται ανάλογα με την ηλικία. Η κατηγοριοποίηση αφορά στις αντιληπτικές ικανότητες της κάθε ηλικίας και έτσι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα καθορίζεται σύμφωνα με αυτή την αρχή. Το γενικό πλαίσιο του προγράμματος είναι βασισμένο στον οδηγό πλαίσιο από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.

Η κυκλοφοριακή αγωγή είναι δραστηριότητα άμεσα συσχετισμένη με την κοινωνική αγωγή και παιδεία. Έχει ως βασικό σκοπό την πρόσληψη από το μαθητή ολιστικών ζωντανών εικόνων της κυκλοφοριακής πραγματικότητας, απαιτεί κυρίως βιωματική και επικοινωνιακή προσέγγιση της γνώσης που υλοποιείται στον κατάλληλο χώρο». Στις μέρες μας, μη έχοντας σωστή κυκλοφοριακή διαπαιδαγώγηση και ελλείψει εμπειρίας, παρουσιάζονται, στον τομέα της οδικής ασφάλειας τα μεγαλύτερα ποσοστά θνησιμότητας. Συνεπάγεται ότι η  διασφάλιση της σωστής κυκλοφοριακής αγωγής σε κάθε πολίτη πρέπει να γίνεται σε όλες τις φάσεις της ζωής του. Πρέπει ωστόσο να ξεκινά από τις πολύ μικρές ηλικίες, καθοδηγούμενο το παιδί από τους γονείς ως πεζός.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα από το τμήμα «Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής (Π.Κ.Α.)» της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου για το σχολικό έτος 2014-2015, άρχισε τον Οκτώβριο του 2014 και ολοκληρώθηκε τέλος Μαΐου 2015. Εκπαιδεύτηκαν περίπου 515 παιδιά ηλικίας 5-17 ετών ακολουθώντας την Εκπαιδευτική Διαδικασία στο ΠΚΑ.

Θέλουμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στο γραφείο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Μαγνησίας, για τη συνεργασία που είχαμε με όλους τους εκπαιδευτικούς, τις ομάδες μαθητών καθώς και το θαυμάσιο γυμνάσιο από το Νικήτη Χαλκιδικής, που πήραν μέρος στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιήθηκε τη φετινή χρονιά στο Π.Κ.Α.

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ