Σάββατο, 2 Μαρτίου 2024
Κύκλος ομιλιών με θέμα: «Όρια και κανόνες στο παιδί προσχολικής ηλικίας»

Το Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δ. Ο. Ε. Π. Α. Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, ολοκλήρωσε τον πρώτο κύκλο ενημερωτικών ομιλιών για την ευαισθητοποίησή σε θέματα αγωγής και ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης. Ο κύκλος των ομιλιών πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τους  παιδικούς σταθμούς και είχε ως θέμα: «Όρια και κανόνες στο παιδί προσχολικής ηλικίας», εκπληρώνοντας το στόχο της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των παιδιών που φοιτούν στους παιδικούς σταθμούς, όσον αφορά τους γονείς και το ευρύτερο οικογενειακό τους περιβάλλον. Παράλληλα οι ενδιαφερόμενοι ενημερωθήκαν για τη δράση του τμήματος κοινωνικής μέριμνας με ομιλητές τους Κοινωνικούς Λειτουργούς, Αίγλη Καραμανλή και Σεραφείμ Κατοίκο.

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ