Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2022-2023

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2022-2023

«Πρόγραµµα Προώθηση και Υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόµων µε αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» Περιόδου 2022-2023.

 (πρώην «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής»)

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ, ανακοινώνει την εκκίνηση της διαδικασίας για την υλοποίηση του ανωτέρω  Προγράµµατος.

Για την εξασφάλιση της συμμετοχής, κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ την “Αίτηση Συμμετοχής”, στην εφαρμογή που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr, «Ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων»), ακολουθώντας τις οδηγίες του σχετικού εγχειριδίου, το οποίο προσαρτάται στη «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

Για όλα τα παιδιά για τα οποία υποβάλλεται αίτηση, απαιτείται ο ΑΜΚΑ.

Περαιτέρω πληροφορίες θα αναζητάτε στην ιστοσελίδα της eetaa.gr.

Χρονοδιάγραμμα: Υποβολή αιτήσεων – Αποτελέσματα

 

Φάσεις Υποβολής Αιτήσεων – Αποτελέσματα Ημερομηνίες

 

Υποβολή Αιτήσεων 02/08 –17/08/2022
Προσωρινοί Πίνακες Αποτελεσμάτων 22/08/2022
Υποβολή Ενστάσεων 23/08 -25/08/2022
Οριστικοί Πίνακες Αποτελεσμάτων 29/08/2022

 

 

Οι Πίνακες (Προσωρινοί και Οριστικοί) των Αποτελεσμάτων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ: www.eetaa.gr

 

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ