Κυριακή, 19 Μαΐου 2024
“Θεατρική Αγωγή”

     Η Θεατρική Αγωγή αρχίζει από τα πρώτα στάδια της προσχολικής ηλικίας. Σκοπός και στόχος είναι, τα παιδιά να εξελίσσονται σε ελεύθερους πολίτες με δημοκρατικό ήθος, να καλλιεργήσουν αρμονικά το σώμα, την ψυχή και το πνεύμα τους, να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη, να αναπτύξουν το πνεύμα της φιλίας και συνεργασίας με τους άλλους, να αποκτήσουν τις δυνατότητες κατανόησης και επαφής με την Τέχνη, την Επιστήμη και την Τεχνολογία, να συνειδητοποιήσουν, να εκτιμήσουν και να διαφυλάξουν τις ανθρωπιστικές αξίες του πολιτισμού, να προβούν στην αντίστοιχη πρωτότυπη δημιουργία, μέσα από τα δικά τους καλλιτεχνικά προϊόντα. H γνωριμία των παιδιών με τον εαυτό τους και το περιβάλλον τους, η ψυχική και σωματική τους έκφραση μέσα από το παιχνίδι και τη μίμηση, η ανάπτυξη της γλωσσικής και παραγλωσσικής επικοινωνίας, η ένταξη στην ομάδα και η απόκτηση των πρώτων αισθητικών εμπειριών, η παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων και η ανάπτυξη δυνατοτήτων κριτικού λόγου για την πρόσληψη του σκηνικού θεάματος διδάσκονται στα εκπαιδευτικά πλαίσια της θεατρικής αγωγής.

   Οι μικροί μαθητές που φιλοξενούνται στα τμήματα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου συμμετέχουν και παρακολουθούν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους διάφορες παιδικές θεατρικές παραστάσεις, όπως: (To γαϊτανάκι, O μολυβένιος στρατιώτης, κόσμος, κ.α.) οι οποίες αποτελούν ένα από τα σπουδαιότερα εργαλεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας και συνδυάζουν άριστα, ψυχαγωγία και μάθηση.

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ