Κυριακή, 26 Μαΐου 2024
Κανονιστικές αποφάσεις Δ.Σ. αρ. 74 & 75

Έγκριση κανονισμού λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ – Διεύθυνση Αθλητισμού. Η απόφαση αναλυτικά

Έγκριση τιμών προγραμμάτων και χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων. Η απόφαση αναλυτικά

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ