Τρίτη, 21 Μαΐου 2024
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.Έρευνα αγοράς για προμήθεια ενός φορητού υδραυλικού ανελκυστήρα πισίνας για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες

Βόλος1/4/2016

Αρ. Πρωτ4035/690

ΟΡΘΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Θέμα : Έρευνα αγοράς για προμήθεια ενός φορητού υδραυλικού ανελκυστήρα πισίνας για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες

Η Δ/νση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, πρόκειται να προβεί σε προμήθεια ενός φορητού υδραυλικού ανελκυστήρα πισίνας για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Υδραυλικός ανελκυστήρας πισίνας φορητός με ενσύρματο control.
• Aνυψωτική ικανότητα,
• Έκταση βραχίονα.
• Βύθιση καθίσματος από την επιφάνεια του νερού.
• Χρόνος ανύψωσης με βάρος.
• Χρόνος επιστροφής με βάρος.
• Περιστροφή.
• Μπαταρία.
• Ισχύς.|
• Πίνακας ελέγχου με κουμπιά up και down, ένδειξη στάθμης της μπαταρίας και το κουμπί διακοπής έκτακτης ανάγκης.
• Υδροηλεκτρικό κουτί.
• Εγχειρίδιο λειτουργίας του συστήματος έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση βλάβης στο ηλεκτρικό σύστημα.
• Σύστημα πέδησης στους τροχούς, ηλεκτρικά ελεγχόμενο διακόπτη ΟΝ/ΟFF από το τιμόνι.
• Σύστημα πέδησης ασφαλείας σε περίπτωση υπερβολικής προσέγγισης στο νερό.
• Σκελετός χάλυβας με επίστρωση ψευδαργύρου.
• Τροχοφόρο μεταφοράς για αποθήκευση όταν δεν χρησιμοποιείται για να μην φθείρεται από τις καιρικές συνθήκες.
• Εξωτερικός φορτιστής μπαταρίας.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι , να καταθέσουν τις εσώκλειστες προσφορές τους , μέχρι την Δευτέρα 4/4/2016 ,12.00 το μεσημέρι στην Δ/νση Αθλητισμού, Αναπαύσεως – Καραμπατζάκη
τηλ επικοινωνίας 2421071770.

Στις οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά οι προδιαγραφές του προϊόντος.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ